Workshop AVG / GDPR - Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG / GDPR in vogelvlucht 

Is uw organisatie al compliant aan de nieuwe privacywet- en regelgeving? Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of privacyverordening, van kracht en van belang voor alle organisaties in Europa die persoonsgegevens verwerken. De AVG bevat zeer gedetailleerde verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken om die gegevens te beschermen en breidt de privacyrechten van consumenten, werknemers, burgers en patiënten verder uit.

Wat houdt de privacyverordening in uw geval in en wat moet u doen om te voldoen aan de regels?

Antwoorden op deze vragen en meer worden besproken in deze 1-daagse praktische training. Deze interactieve sessie wordt verzorgd door een ervaren adviseur/trainer en zal u de handvatten bieden om binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan met de implementatie van de nieuwe regelgeving. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen die voor uw organisatie / situatie van belang zijn waarbij u ook zult leren van de antwoorden van andere deelnemers.

Deze workshop helpt u de reikwijdte van de regelgeving te overzien (bewust zijn dat privacy speelt en waar/waarom). U doet kennis op van de AVG / GDPR op hoofdlijnen, voldoende om daarmee bijvoorbeeld een vraagbaakfunctie te kunnen vervullen: kunnen adviseren met deugdelijke en draagkrachtige motivering. Daarnaast bent u in staat inhoudelijke informatie en afwegingen te kunnen aanleveren (beleidsvoorbereiding) voor operationeel en tactisch beleid aan de hand van de AVG.

Wat weet u na deze workshop?

 • Uit welke onderdelen de AVG / GDPR bestaat;
 • Wat de verhouding tussen de onderdelen is;
 • Hoe u de privacyverordening moet toepassen;
 • Waar u praktisch gezien rekening mee moet houden bij het werken in lijn met de privacyverordening;
 • Waar de grootste risico’s liggen voor uw organisatie.

Voor wie is de Workshop AVG / GDPR in vogelvlucht geschikt?

Deze training is zeer nuttig voor leidinggevenden en medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor privacymanagement en/of compliance. Dit betreffen onder andere managers en professionals die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor (privacy)compliance en verwerking van persoonsgegevens, zoals directeuren, juristen, HR-managers, IT-managers en marketing managers, maar ook medewerkers die daadwerkelijk veel met persoonsgegevens werken.

Globale inhoud

De volgende onderdelen worden in deze workshop behandeld: 

 • Achtergrond privacywetgeving
 • Basisbegrippen en -uitgangspunten: (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens, verwerkingsgrondslagen, verwerkingsdoelen, privacy by design/ default, etc.
 • Belangrijkste nieuwigheden van de AVG, ook ten opzichte van de Wbp
 • Verwerkers, verantwoordelijken en medeverantwoordelijken
 • Klantrechten (incl. recht op vergetelheid, inzagerecht, link archivering)
 • (Melplicht) Datalekken en andere verplichtingen voor uw organisatie
 • Accountability
 • Privacy Management - “welke processen moet ik implementeren?”
 • Functionaris voor de Gegevensbescherming / Data Protection Officer

Duur training

1 dag

Trainer

Anne Martine Koetsier, Privacy Consultant / Adviseur bij Privacy Company
 

rhino cloud cloud

Scherpste prijs in slechts 2 stappen

Meer informatie en/of de actuele prijs van deze training opvragen is zo geregeld. We houden hierbij rekening met eventuele lopende acties, subsidies of relatiekortingen.

1 van 2 Stap 2
2 van 2

Inschrijven

Facturatiegegevens

Gegevens Cursist

* Verplicht