Privacy Statement

24 mei 2018

 Wie zijn wij?

TSTC - IT & Security Trainingen is een trainingsinstituut voor IT en security trainingen en tevens geaccrediteerd exameninstituut. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cursisten, examenkandidaten, prospecten, docenten, leveranciers en andere klanten van TSTC. Wij zijn immers in veel gevallen de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat u TSTC mag aanspreken over de verwerking van uw gegevens. 

TSTC verwerkt echter ook veel gegevens namens anderen, door als examen en trainingspartner op te treden bijvoorbeeld. In dat geval sluit u niet rechtstreeks met ons een trainings- of examenovereenkomst af. In dat geval  verwijzen we naar de privacyverklaringen van de desbetreffende partijen. 

Verwerken van persoonsgegevens

Voor onze activiteiten is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die op de een of andere manier tot een persoon herleidbaar zijn. Denk hierbij aan uw naam, adres, geboortedatum, maar ook aan de uitslag van een examen en uw voorkeuren voor trainingen. Zonder gegevens kunnen we onze diensten immers niet leveren. 

Wat doen wij met uw gegevens?

TSTC verwerkt persoonsgegevens voor diverse doelen. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een trainingsovereenkomst, het maken van een offerte, of het beantwoorden van vragen. Soms geeft u deze gegevens zelf aan ons, maar in veel gevallen worden deze gegevens ook door werkgevers aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u via de werkgever voor een training of examen wordt ingeschreven. 

TSTC heeft een schema ontwikkeld waarin kunt u precies zien welke gegevens wij voor welke doelen gebruiken, op grond waarvan we dit mogen doen, en hoe lang we de gegevens bewaren. Wij vragen uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen. Wilt u dit schema inzien, neem dan contact op met TSTC – zie hiervoor kopje contact.

Toestemming

Voor een aantal van onze activiteiten geeft u zelf vooraf toestemming, zoals voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Uiteraard kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Dit kan eenvoudig door een link in de nieuwsbrief aan te klikken. 

Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

TSTC kent geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Wij maken ook geen profielen. 

Gegevensdeling met anderen

Buiten de kring van onze partners delen wij geen gegevens met derden, tenzij dit op grond van wet is verplicht of wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben. Welke gegevens wij delen kunt u in de tabel onder de kop 'wat doen wij met uw gegevens' zien. 

Onze partners zijn zowel examenaanbieders als andere accreditatie partners. Voor examenaanbieders zijn wij gecertificeerd testcentrum. Dat wil zeggen dat wij als intermediair namens deze partij optreden. De voorwaarden van deze partners zijn van toepassing, wij leveren namens u gegevens of ontvangen gegevens van u namens de examenaanbieder voor de uitvoering van de overeenkomst die u met de betreffende aanbieder heeft. 

Wij werken ook samen met partijen, met wie wij al dan niet gezamenlijk cursussen aanbieden en treden op als gespecialiseerd trainingspartner/reseller, voor verschillende partijen.  De voorwaarden van deze partners zijn van toepassing wanneer u rechtstreeks bij hen een trainingsovereenkomst sluit. 

Sluit u met ons een trainingsovereenkomst en doet u examen? Dan zijn zowel wij als de aanbieder verantwoordelijk. Wij voor onze activiteiten (offertes, trainen, factureren, services) en de aanbieder voor het lidmaatschap, het examen, de certificering, de services daar omheen en de opname in hun (inter)nationale trainingsregister. 

Examenaanbieders

Kryterion

Pearson Vue

Castle Worldwide

Prometric

PAN

Beoordelen

Via klantenvertellen.nl kunt u uw beoordeling achterlaten over onze trainingen. Wij ontvangen echter niets anders dan statische informatie van klantenvertellen.nl. Hun voorwaarden zijn dus van toepassing.

Chatten

Zendesk Chat, ons chatprogramma, biedt wanneer de chat agent afwezig is, de mogelijkheid om uw e-emailadres automatisch in te laten vullen door Google+ of Facebook. Dit is niet noodzakelijk. Denk er aan dat u in dat geval Zendesk toestaat om gegevens over u te ontvangen, dit kunnen meer gegevens zijn dan wij nodig hebben voor het uitvoeren van de chatservice. De voorwaarden van Zendesk zijn hier dan ook op van toepassing. 

Verwerkingen buiten de EER

Omdat een groot deel van onze examen-en accreditatiepartners buiten de EER gevestigd zijn, geven wij uw gegevens in voorkomend geval ook door aan deze landen. Het betreft hier het IAPP (USA) PECB (Canada) en EC-Council.

Voor het verwerken van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Dit is een in de Verenigde Staten gevestigde partij. Mailchimp is EU-VS privacy schild gecertificeerd. Met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Beveiliging en geheimhouding

Het verwerken van persoonsgegevens nemen wij natuurlijk zeer serieus. Alle informatie die door of over deelnemers of diensten verstrekt wordt vooraf of tijdens de training / sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door TSTC, haar medewerkers en alle docenten vertrouwelijk mee omgegaan.

Wij beveiligen uw gegevens op passende wijze. Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt wordt door middel van versleuteling het gegevensverkeer tussen u en de webservers onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben. U kunt dus met een gerust hart via onze website inschrijven voor examens en aanvragen doen. 

Meent u dat er sprake is van een datalek, neem dan direct per e-mail contact met ons op en beschrijf daarbij duidelijk wat er volgens u aan de hand is. 

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Wij moeten hierbij wel uw identiteit controleren en vragen u dan ook om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden u aan om daarbij uw BSNnummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Uiteraard kunt u ook bezwaar maken tegen een verwerking van uw gegevens. 

Wij kunnen uw gegevens alleen verwijderen indien wij geen wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te bewaren, zoals fiscale verplichtingen.

U ontvangt altijd binnen een maand een reactie van ons op uw verzoek. 

Heeft u een klacht ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die u op uw apparaat (computer, tablet, telefoon) ontvangt als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. 

Voor het tot stand brengen van chatcontact maken we gebruik van functionele cookies  van Zopim (Zendesk Chat). Deze cookie wordt gedurende een bepaalde periode gebruikt. We gebruiken de cookie uitsluitend om informatie te verwerken voor het gebruik van de chatfunctie. 

In het geval dat u uw naam niet opgeeft, krijgt u een klantnummer toegewezen voor het verloop van de chatsessie. 

Om u te informeren over de gegevens die we verzamelen via deze cookies, hebben we ze hieronder op een rijtje gezet. 

  • IP-adres
  • User agents (gebruikte browser, besturingssysteem, taalinstellingen, soort apparaat, etc.)
  • Bezochte pagina’s en tijdstip waarop deze zijn bezocht
  • De aantal eerdere bezoeken
  • Uw locatie (plaats, land)
  • Gebruikte links om op onze website te komen
  • Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites
  • Gegevens over uw chatsessie; het aantal chatsessies, de inhoud van de chatsessie.
  • Indien u uw contactgegevens in de chat hebt achtergelaten uw naam, en/of e-mailadres en/of telefoonnummer en/of opmerkingen.  

 

Deze cookies worden gedurende de sessie of afhakelijk van de functionaliteit op uw apparatuur bewaard.

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Met behulp van Mouseflow kunnen wij zogenaamde klikpaden in kaart brengen. Hierbij worden de laatste 3 cijfers van het IP adres geanonimiseerd. Omdat de impact van deze analytische cookie op je privacy zeer beperkt is hoef je hiervoor geen toestemming te geven.

 Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van deze verklaring kunt u per e-mail opvragen.

Contact

Voor vragen over privacy kunt u altijd contact opnemen met Janine de Jong via janine@tstc.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken: TSTC, Plesmanstraat 62, 3905 KZ Veenendaal. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: 0318 58 14 80.