Privacy Compliance Experience

De Privacy Compliance Experience is een trainingsconcept dat zich richt op het vergroten van:

 • Kennis over de wettelijke bepalingen en beginselen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met als doel te begrijpen wat de impact van de implementatie van deze Verordening op organisaties is;
 • Inzicht in en bieden van handvatten voor de toepassing van de wettelijke bepalingen en beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk;
 • Inzicht in de onderlinge samenhang van de onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in relatie tot de implementatie ervan in de organisatie van de opdrachtgever.

Kenmerkend voor dit concept is het in groepsverband bespreken en toepassen van de materie in meerdere opdrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van best practices en het principe van oplossingsgericht denken.

Wat kan ik na deze training?

 • AVG vraagstukken herkennen;
 • Bedrijven op pragmatische wijze verder brengen door het vergroten van de mate van Privacy Compliance;
 • Adviseren over oplossingsrichtingen bij Privacy vraagstukken.

Voor wie is de Privacy Compliance Experience geschikt?

Deze training is interessant voor:

 • Professionals die de CIPP/E en/of CIPM training(en) van IAPP hebben gevolgd. Deze training verbindt de legal content van de AVG/ UAVG en programmamanagement kennis op basis van best practices (o.a. VNG model en CIPM model). Er wordt eveneens stilgestaan bij de benodigde skills voor het succesvol kunnen uitoefenen van privacy gerelateerde functies zoals programma manager implementatie AVG, Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en valkuilen, uitdagingen die men tegen kan komen bij uitvoering van taken;
 • Professionals die nog geen kennis hebben op het gebied van de AVG maar wel een taak te vervullen hebben in het verder brengen van een organisatie op het gebied van Privacy Compliance. Door de gevolgde lesmethode wordt het voor de deelnemers nadat zij de training gevolgd hebben gemakkelijk de strekking van de AVG en de consequenties van verplichtingen voor organisaties te overzien en een bijdrage te leveren aan het verder brengen van de organisatie op het gebied van privacy compliance.

Duur training

2 dagen

Globale inhoud

Module 1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Wat je moet weten!

Deze module gaat in op de opbouw van de Verordening en staat stil bij de hoofdbestanddelen:

•             Toepassing;

•             Beginselen;

•             Rechten van betrokkenen;

•             Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker;

•             Doorgifte aan derde landen/internationale organisaties;

•             Toezichthoudende autoriteiten;

•             Samenwerking en coherentie;

•             Beroep, aansprakelijkheid en sancties;

•             Specifieke situaties;

•             Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Module 2. AVG van theorie naar praktijk!

In deze module wordt in drie stappen toegewerkt naar het zelfstandig kunnen toepassen van de AVG. In een praktijkopdracht wordt de gelegenheid geboden om de rol van Privacy Officer te ervaren.

 • Stap 1. Herhaling wettelijke bepalingen en beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbij een beroep wordt gedaan op het geheugen van de deelnemers in een Brown paper sessie;
 • Stap 2. Op basis van de wettelijke bepalingen en beginselen zoals in de Brown paper sessie in stap 1 uitgewerkt, wordt de brug naar de praktijk geslagen.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan:

 • De positie en de verantwoordelijkheden van de Privacy Officer, organisatiegrootte, rol als opdrachtnemer, welke key functionarissen van belang zijn.
 • Maar ook welke kwaliteiten van belang zijn voor het succesvol kunnen uitvoeren van AVG opdrachten bij opdrachtgevers: overtuigingskracht hebben, zelfstarter zijn, vasthoudend zijn, kunnen overtuigen etc.
 • In kaart brengen van de omgeving van de opdrachtgever. In welke business is de opdrachtgever actief is, welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke persoonsgegevens er verwerkt worden.
 • Bepalen van de startsituatie en de vertaling naar een Programma aan de hand van zes items: Beleid, Governance, Werkprocessen, Awareness & Communicatie, IT en de rol van de Ondernemingsraad.

In groepjes worden de items uit Module 1 geplot op vijf van de zes voornoemde items middels een Brown paper sessie. De groepen presenteren hun vertaling van Wet naar Praktijk aan elkaar in een interactieve sessie.            

 • Stap 3.  De deelnemers aan de Privacy Compliance Experience krijgen een praktijkcasus voorgelegd die zij in groepjes uitwerken in de rol van Privacy Officer. Hierbij dienen alle items van de Brown papers sessies uit module 1 en 2 verwerkt te worden. De resultaten worden in interactieve sessies besproken en de deelnemers worden hierbij voorzien van feedback.

Rooster komende maanden:

Startdatum Locatie
5 - 6 september 2019 Veenendaal Inschrijven
In overleg Veenendaal Inschrijven

Cursisten over deze cursus:

Geen testimonials gevonden.

rhino cloud cloud

Scherpste prijs in slechts 2 stappen

Meer informatie en/of de actuele prijs van deze training opvragen is zo geregeld. We houden hierbij rekening met eventuele lopende acties, subsidies of relatiekortingen.

1 van 2 Stap 2
2 van 2

Inschrijven

Facturatiegegevens

Gegevens Cursist

* Verplicht