Privacy gaat meestal over wetgeving, zorgen dat een organisatie compliant is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We proberen onze bedrijfsprocessen zo in te richten dat we ons aan de verordening houden. Toch is het een open norm en is er vaak ruimte voor interpretatie. Privacy is dus meer dan de vraag of iets mag van de wet. Privacy draait bijvoorbeeld om vrijheid, machtsrelaties, autonomie, jezelf ontwikkelen en de manier waarop we met elkaar omgaan, kortom de achterliggende gedachte waardoor we wet- en regelgeving zijn gaan creëren. 

Ondanks dat iets mag kan je soms de vraag stellen of we het wel moeten willen. Deze cursus gaat in op de vraag hoe we buiten de wetgeving kunnen nadenken over privacyvraagstukken. Stel jezelf de vraag: waar leg jij als mens en professional eigenlijk de lat voor privacy en gegevensbescherming?

In deze training gaan we in op de ethiek achter privacyvraagstukken. Je leert over verschillende ethische stromingen en bedenkt hoe je vanuit deze stromingen naar privacyvraagstukken kan kijken. Daarnaast zullen we specifiek ingaan op privacy-ethiek, waarin we met name de connectie tussen privacy en vrijheid zullen bekijken. Dit alles bediscussiëren we rondom een actuele casus: de Corona-apps. Dus: heeft George Orwell gelijk en moeten we uitkijken voor een 'Big Brother' samenleving, of heiligt het doel (volksgezondheid) in dergelijke gevallen de middelen? Waar trek je als organisatie een streep en op welke gronden gebeurt dat dan, vrijheid of veiligheid, of toch liever een gulden middenweg?

Na deze training:

  • Ken je verschillende ethische stromingen
  • Weet je hoe je vanuit verschillende uitgangspunten over goed of fout kan denken
  • Kan je beargumenteren wat je zelf goed of fout vindt
  • Kan je dit in de praktijk koppelen aan privacyvraagstukken

Deze training wordt online in samenwerking met Privacy Company verzorgd via Microsoft Teams. Een camera en/of microfoon is niet noodzakelijk. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Je ontvangt een bewijs van deelname dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het in stand houden van behaalde certificeringen als CIPP/E, CIPM of CDPO.

We starten op donderdag 17 september vanaf 15:00 uur. De training duurt, inclusief pauze, 2 uur. Hopelijk zien we je dan!

Trainer

Coen Steenhuisen is privacy adviseur bij Privacy Company. Hij adviseert organisaties bij het beantwoorden en implementeren van diverse privacyvraagstukken en vervult de rol van externe FG. Coen heeft een grote passie voor lesgeven, waarbij de bescherming van persoonsgegevens en privacywetgeving altijd centraal staat. Daarnaast is Coen medeverantwoordelijk voor de organisatie van Privacy Company’s onderwijs, de ontwikkeling van de e-learning ‘privacy awareness’ en het Privacy Label project. Met een achtergrond in Werktuigbouwkunde, Design en Ethiek kijkt Coen niet alleen met een juridische blik naar privacyvraagstukken. Door zijn kennis en ervaring weet hij ingewikkelde privacy vraagstukken naar een praktische oplossing te vertalen, helpt hij graag bij het toegankelijk maken van privacy wetgeving voor iedereen en draagt hij zo bij aan een privacy-vriendelijke manier van werken.

Rooster komende maanden:

Startdatum Locatie
17 september 2020 (15.00 - 17.00u) Live Online Inschrijven
In overleg Live Online Inschrijven

Cursisten over deze cursus:

Geen testimonials gevonden.

rhino cloud cloud

Scherpste prijs in slechts 2 stappen

Meer informatie en/of de actuele prijs van deze training opvragen is zo geregeld. We houden hierbij rekening met eventuele lopende acties, subsidies of relatiekortingen.

1 van 2 Stap 2
2 van 2

Inschrijven

Facturatiegegevens

Gegevens Cursist

* Verplicht