AIGP Training - Certified AI Governance Professional

De AIGP training van IAPP biedt fundamentele kennis en strategieën om actief te kunnen reageren op de complexe risico’s die verband houden met het zich snel ontwikkelende AI-landschap. Deze training stelt u in staat effectief AI governance en risk management te kunnen implementeren in een organisatie. Verder komt AIGP tegemoet aan de snelgroeiende behoefte aan professionals die betrouwbare AI-systemen kunnen ontwikkelen, integreren en inzetten in overeenstemming met (opkomende) wetten en beleid.

De snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben geleid tot een stroom aan berichtgeving over de beloftes en gevaren van een door AI aangedreven samenleving. Professionals en organisaties experimenteren massaal met tools als ChatGPT en denken na over de talloze mogelijkheden die AI biedt op gebieden als efficiency en concurrentievoordelen, terwijl de valkuilen ervan worden vermeden.

Bedrijven worden overspoeld met nieuws over het potentieel van AI-aangedreven systemen die verandering brengen in hoe we werken, creëren, problemen oplossen, communiceren, en zelfs ziekten kunnen diagnosticeren en behandelen. De mogelijkheden van geavanceerd AI lijken onbeperkt. Maar zonder de juiste tests, evaluatie, validatie en verificatie in elke fase van AI-ontwikkeling kunnen fundamentele AI-modellen vooroordelen en andere maatschappelijke uitdagingen versterken die doorwerken in latere systemen en daarmee decennialang blijven bestaan.

Andere uitdagingen liggen er op het gebied van compliance (zoals, maar niet alleen, aan de aanstaande EU AI Act), integriteit, privacy, security, inclusiviteit, het verdwijnen van banen en andere ethische en sociale terreinen. Al deze factoren vereisen de implementatie van een AI governance systeem of framework bij organisaties die actief zijn met AI oplossingen, en het op maat ervan maken afhankelijk van hoe en door wie er met AI gewerkt wordt. 

Alleen met een verfijnd AI governance systeem ontstaan betrouwbare, ethische AI implementaties en oplossingen, ontworpen en beheerd door medewerkers die bovengenoemde problemen by design in ogenschouw nemen. Professionals op het gebied van compliance, privacy, risicomanagement, juridische zaken en governance zullen samen met datawetenschappers, AI-projectmanagers en model ops teams en anderen bereid moeten zijn relevante AI kennis op te doen en het vraagstuk gezamenlijk op te pakken. 

Om aan deze vraag te voldoen heeft IAPP (de organisatie achter de bekende CIPP/E, CIPM en CIPT privacy certificeringen) de Artificial Intelligence Governance Professional (AIGP) certificering en training ontwikkeld. Hierbij werd samengewerkt met belangrijke internationale namen die zich bezighouden met AI in relatie tot privacy, wet- en regelgeving, ethiek, onderwijs, sociologie, psychologie en computer wetenschappen. AIGP richt zich in tegenstelling tot andere AI certificeringen niet op de techneut, maar op de professional die de toepassing van AI wil kunnen managen vanuit business perspectief. 

Na het volgen van deze AIGP training en het behalen van de bijbehorende internationaal erkende certificering bent u in staat AI governance frameworks en het bijbehorende risico management bij organisaties te implementeren en effectief te communiceren met teams over de best practices en regels voor een verantwoord beheer van het AI-ecosysteem.  

Wat kan/weet ik na deze training?

 • Understand the differences among types of AI systems
 • Understand the AI technology stack
 • Understand the history of AI and the evolution of data science
 • Understand the core risks and harms posed by AI systems
 • Understand the characteristics of trustworthy AI systems
 • Understand the similarities and differences among existing and emerging ethical guidance on AI
 • Understand the existing laws that interact with AI use
 • Understanding key GDPR intersections
 • Understanding liability reform
 • Understanding the requirements of the EU AI Act
 • Understand other emerging global laws
 • Understand the similarities and differences among the major risk management frameworks and standards
 • Understand the key steps in the AI system planning phase
 • Understand the key steps in the AI system design phase
 • Understand the key steps in the AI system development phase
 • Understand the key steps in the AI system implementation phase
 • Ensure interoperability of AI risk management with other operational risk strategies
 • Integrate AI governance principles into the company
 • Establish an AI governance infrastructure
 • Map, plan and scope the AI project
 • Test and validate the AI system during development
 • Manage and monitor AI systems after deployment
 • Awareness of legal issues
 • Awareness of user concerns
 • Awareness of AI auditing and accountability issues

Duur training

2 dagen

Globale inhoud

Module 1: Foundations of artificial intelligence

Defines AI and machine learning, presents an overview of the different types of AI systems and their use cases, and positions AI models in the broader socio-cultural context.

Module 2: AI impacts on people and responsible AI principles

Outlines the core risks and harms posed by AI systems, the characteristics of trustworthy AI systems, and the principles essential to responsible and ethical AI.

Module 3: AI development life cycle

Describes the AI development life cycle and the broad context in which AI risks are managed.

Module 4: Implementing responsible AI governance and risk management

Explains how major AI stakeholders collaborate in a layered approach to manage AI risks while acknowledging AI systems’ potential societal benefits.

Module 5: Implementing AI projects and systems

Outlines mapping, planning and scoping AI projects, testing and validating AI systems during development, and managing and monitoring AI systems after deployment.

Module 6: Current laws that apply to AI systems

Surveys the existing laws that govern the use of AI, outlines key GDPR intersections, and provides awareness of liability reform.

Module 7: Existing and emerging AI laws and standards

Describes global AI-specific laws and the major frameworks and standards that exemplify how AI systems can be responsibly governed.

Module 8: Ongoing AI issues and concerns

Presents current discussions and ideas about AI governance, including awareness of legal issues, user concerns, and AI auditing and accountability issues.

Rooster komende maanden:

Startdatum Locatie
11 - 12 juli 2024 Veenendaal & Live Online Inschrijven
27 - 28 augustus 2024 Veenendaal & Live Online Inschrijven
1 - 2 oktober 2024 (Engelstalige sessie) Veenendaal & Live Online Inschrijven
12 - 13 november 2024 Veenendaal & Live Online Inschrijven
11 - 12 december 2024 Veenendaal & Live Online Inschrijven
In overleg Veenendaal & Live Online Inschrijven

Cursisten over deze cursus:

Geen testimonials gevonden.

rhino cloud cloud

Scherpste prijs in slechts 2 stappen

Meer informatie en/of de actuele prijs van deze training opvragen is zo geregeld. We houden hierbij rekening met eventuele lopende acties, subsidies of relatiekortingen.

1 van 2 Stap 2
2 van 2

Inschrijven

Facturatiegegevens

Gegevens Cursist

* Verplicht