Exchange

Na het behalen van een MCSA Windows Server 2012, MCSA Windows Server 2016 of MCSA Office 365 certificering is het met behulp van slechts één extra keuze-examen mogelijk verder te specialiseren als MCSE: Productivity.

 

Onderstaande Exchange 2013 en 2016 examens zijn (naast SharePoint en Skype for Business) mogelijke electives waarmee deze status kan worden bereikt. Met een behaald Exchange examen toon je aan over alle kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om de desbetreffende versie van een Exchange Server omgeving te kunnen ontwerpen, uit te rollen, beheren, troubleshooten, beveiligen en monitoren. 

MCSE Productivity 2016.png