Data(bases) & Power BI

De DP trainingen van Microsoft behandelen verschillende aspecten van databases, gegevensverwerking en -analyse in het Azure ecosysteem. Werk je met Azure SQL Databases en/of services als Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Databricks of Azure Stream Analytics en wil je hier sneller of meer resultaten behalen? Kies dan één van deze trainingen.