Cloud- & Wireless Security

Cloud- en draadloze IT omgevingen kennen hun eigen risico’s en bijbehorende security uitdagingen. Ongeacht de vendor waarmee je werkt (Azure, AWS, GCP etc.) is het van belang brede kennis op te bouwen van de risico's van cloud computing enerzijds en de oplossingen daartegen anderzijds. Hetzelfde geldt voor wireless netwerken waarbij de focus moet liggen op het beveiligen van de onderliggende techniek in plaats van een specifiek gekozen oplossing. Onderstaande trainingen helpen je elke relevante oplossing te beheren en beveiligen.