rhino cloud cloud

Trainen bij TSTC tijdens en na de corona/covid-19 lockdown

Tussen 15 december en 8 februari 2021 verzorgen we onze trainingen in verband met de landelijke lockdown tijdelijk Live Online via Cisco Webex. Klassikaal trainen is in deze periode helaas niet mogelijk. Trainingen na 8 februari worden op basis van de nu bekende informatie weer hybride georganiseerd. U kiest dan zelf of u fysiek of Live Online wilt deelnemen.

Ethical Hacking & Pentesting

In een penetratietest wordt een IT omgeving of (web)applicatie in opdracht van een organisatie getest op kwetsbaarheden, waarbij de pentester deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk gebruikt om binnen te dringen. De bevindingen verwerkt hij in een rapport dat als aanbeveling kan worden gebruikt voor het beter beveiligen van de organisatie en kwetsbare data.

 

TSTC verzorgt een uitgebreid programma trainingen voor zowel aspirant- als ervaren pentesters. De eerste trainingen op dit gebied (bijvoorbeeld CEH) zijn ook geschikt als offensieve security awareness training voor bijvoorbeeld systeem- netwerkbeheerders of ontwikkelaars.  

Path EC-Council.png