Ethical Hacking & Pentesting

In een penetratietest wordt een IT omgeving of (web)applicatie in opdracht van een organisatie getest op kwetsbaarheden, waarbij de pentester deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk gebruikt om binnen te dringen. De bevindingen verwerkt hij in een rapport dat als aanbeveling kan worden gebruikt voor het beter beveiligen van de organisatie en kwetsbare data.

 

TSTC verzorgt een uitgebreid programma trainingen voor zowel aspirant- als ervaren pentesters. De eerste trainingen op dit gebied (bijvoorbeeld CEH) zijn ook geschikt als offensieve security awareness training voor bijvoorbeeld systeem- netwerkbeheerders of ontwikkelaars.  

Path EC-Council.png