Identity Management

Identity Management is in de regel een oplossing voor het synchroniseren van gegevens, of dit nu identiteiten of autorisaties zijn. Identity Management is daarmee met name van belang voor IT afdelingen. Access Control is in essentie een verantwoordelijkheid voor proceseigenaren en daarmee een verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor de combinatie ligt dan ook veelal bij functionarissen die zich binnen organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bezighouden met of advies geven op het gebied van toegangscontrole, beveiliging en gebruikersbeheer.