Security Audits

In een security audit wordt het niveau van informatiebeveiliging in een organisatie(onderdeel) bepaald en/of getoetst aan bijvoorbeeld compliance eisen. In tegenstelling tot een penetratietest (zie daarvoor deze trainingen) vindt een security audit over het algemeen plaats op beleidsprocesniveau.

 

Naast de bekende CISA en 27001 Lead Auditor certificeringen, verzorgt TSTC ook de Cloud Security, Audit & Compliance training die de specifieke audit issues en risico’s van Cloud omgevingen belicht.