rhino cloud cloud

Trainen bij TSTC tijdens en na de corona/covid-19 lockdown

Tussen 15 december en 8 februari 2021 verzorgen we onze trainingen in verband met de landelijke lockdown tijdelijk Live Online via Cisco Webex. Klassikaal trainen is in deze periode helaas niet mogelijk. Trainingen na 8 februari worden op basis van de nu bekende informatie weer hybride georganiseerd. U kiest dan zelf of u fysiek of Live Online wilt deelnemen.

Security Audits

In een security audit wordt het niveau van informatiebeveiliging in een organisatie(onderdeel) bepaald en/of getoetst aan bijvoorbeeld compliance eisen. In tegenstelling tot een penetratietest (zie daarvoor deze trainingen) vindt een security audit over het algemeen plaats op beleidsprocesniveau.

 

Naast de bekende CISA en 27001 Lead Auditor certificeringen, verzorgt TSTC ook de Cloud Security, Audit & Compliance training die de specifieke audit issues en risico’s van Cloud omgevingen belicht.